Εγγραφή

Τιμή: 150
Στις τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει:
να αποτελείται τουλάχιστον από 8 χαρακτήρες
να περιέχει τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα
να περιέχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα
να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό
να περιέχει τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα (πχ: !,@,# κτλ)

Στοιχεία Τιμολόγησης

Στοιχεία Υπεύθυνου Τιμολόγησης
Στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο ψηφιακό συνέδριο που διοργανώνει η KPMG και προς το σκοπό της αποτελεσματικής διοργάνωσης αυτής, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες που καταχωρείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται στη βάση δεδομένων της KPMG για διάστημα ενός (1) έτους από το πέρας της εκδήλωσης, για σκοπούς εξυπηρέτησης τυχόν αιτημάτων σας.

Σας ενημερώνουμε ότι η παροχή της ανωτέρω συγκατάθεσης είναι απαραίτητη για τη διάδρασή σας με τους υπόλοιπους σύνεδρους. Με την παροχή της συγκατάθεσης αυτής, στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο ψηφιακό συνέδριο, μόνο τα ανωτέρω στοιχεία σας καθίστανται ορατά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, συνεργάτες και χορηγούς. Σε επόμενο στάδιο, εάν το επιθυμείτε και το επιλέξετε, μπορείτε να ανταλλάξετε περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας με τους υπόλοιπους σύνεδρους και να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω video & chat.